Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
HĐND tỉnh Cao Bằng NQ 61/2016/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng 15/06/2018
UBND Tỉnh Cao Bằng QĐ 32/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành bảng giá thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018 01/01/2018
HĐND tỉnh Can Bằng NQ 15/2017/NQ-HĐND Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỷ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bản Tỉnh Cao Bằng 24/07/2017
UBND tỉnh Cao Bằng QĐ 13/2017/QĐ-UBND Quyết định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) 20/06/2017
Bộ Tài Chính TT 18/2017/TT-BTC Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính 01/05/2017
Hiển thị 1 đến 5 trên 32 thông tin