Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Bộ Tài chính 65/2023/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 15/12/2023
Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng 3317 /BC-STC Tổng hợp tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11 năm 2023 30/11/2023
Bộ Tài chính 62/2023/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 18/11/2023
Bộ Tài chính 61/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 15/11/2023
Bộ Tài chính 2353/QĐ-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 06/11/2023
Hiển thị 1 đến 5 trên 48 thông tin