Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Supe lân vi sinh lâm thao (dạng hạt) Đóng bao 25kg kg 5,600
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Đạm URê Hà Bắc (Giá bán giao) Đóng bao 50 kg kg 18,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Đạm Cao cấp Hà Bắc (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 18,200
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Kaly (Giá bán giao) Đóng bao 50 kg kg 18,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Supe lân Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 50 kg kg 4,500
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin