Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 6-4-8 (Chuyên Sắn) Lào Cai Đóng bao 25 Kg Kg 8,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 10-5-3 Đại Sơn Đóng bao 25 Kg Kg 7,300
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE Đóng bao 25 Kg Kg 5,800
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE Đóng bao 25 Kg Kg 5,600
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE Đóng bao 25 Kg Kg 5,600
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin