Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12-5-10+14S Đại Sơn (Giá bán giao) Đóng bao 25 Kg Kg 9,700
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 6-4-8 (Chuyên Sắn) Lào Cai (Giá bán giao) Đóng bao 25 Kg Kg 7,700
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 10-5-3 Đại Sơn (Giá bán giao) Đóng bao 25 Kg Kg 7,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE (Giá bán giao) Đóng bao 25 Kg Kg 5,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE (Giá bán giao) Đóng bao 25 Kg Kg 5,300
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin