Văn bản quản lý nhà nước về giá, phí lệ phí

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Chính Phủ NĐ 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 09/11/2013
QUỐC HỘI LG 11/2012/QH13 Luật Giá 01/01/2013
Bộ tài chính TT 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 01/01/2013
Bộ Tài Chính TT 55/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu 01/07/2011
HĐND tỉnh Cao Bằng NQ 20/10/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ y tế luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn 2010 – 2015 tỉnh Cao Bằng 19/07/2010
Hiển thị 1 đến 5 trên 33 thông tin