Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 5-10-3+8S Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 6,650
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12-5-10+14S Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 10,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 16-16-8+6S Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 16,200
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 13-13-13+4S Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 16,100
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 16-8-16+4S Lâm Thao (Giá bán giao) Đóng bao 25 kg kg 15,700
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin