Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 13.5.9 Đình Vũ Đóng bao 25 kg Kg 10,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 13.13.13 Đình Vũ Đóng bao 25 kg Kg 16,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 5.10.3 Đình Vũ Đóng bao 25 kg Kg 6,600
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12.5.10 Đình Vũ Đóng bao 25 kg Kg 10,300
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 Hữu cơ vi sinh Hudavil Tiến Hiếu (HC:23%) Đóng bao 25 kg Kg 3,400
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin