Mức giá kê khai Mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Doanh nghiệp Ngày thực hiện
mức giá
Tên hàng hóa, dịch vụ Quy cách chất lượng Đơn vị
tính
Mức giá
kê khai
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 12-5-10+14S Lâm Thao Đóng bao 25 kg Kg 10,300
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 16-16-8+6S Lâm Thao Đóng bao 25 kg Kg 16,500
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 13-13-13+4S Lâm Thao Đóng bao 25 kg Kg 16,400
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 16-8-16+4S Lâm Thao Đóng bao 25 kg Kg 16,000
Tên DN: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Cao Bằng
Mã số thuế: 4800142385
08/06/2022 NPK 10.5.3 Bắc Giang Đóng bao 25 kg Kg 7,700
Hiển thị 1 đến 5 trên 62 thông tin